GIDA VE HİJYEN

Hijyenik Paspas

Ayakkabilarimiz ile gelen mikropların önlenmesi şarttır. Ülkemizdeki koşullar bunu gerektirmektedir. Uzun süre ayak havuzları ayak hijyeni için kullanılmıştır. İşlevsel olarak bir süre sonra kabul görmemiştir.Içine konulan dezenfektanın etki kaybı çoktur. Dezenfektan çabuk kirlenir. Her gün degistirilir. Ekonomik degildir. Dezenfektanların paspas veya ayak havuzları içindeki etkisi önemlidir. Konsantre olarak satılan bu dezenfektanlar seyreltilerek (%5-%10 ) kullanılmaktadır. Uzun süreli etki saglaması için dezenfektanı bir çok iç ve dış etkilerden korumak lazımdır. Bu kimyasal olarak çok onemlidir. Dezenfektanların özellikleri cok iyi bilinmelidir, ve hatta pH ve çevreye olan zararlari dikkatlice incelenmelidir. Kullanılan dezenfektanların etkiside ışık,organik kirlilik,ısı,konsantrasyon,aktivite kaybı ve zaman....
Kimyasal bozulma,buharlaşma ile orantılıdır.
Bu bir çok isletmelerde bilinmez ve önemsenmez….Önemlidir.
Türkiyede hijyenik paspas adı altında çeşitli paspaslar üretilmektedir.Fakat her birinin yapmış oldugu görev farklıdır.Görüntüsü ve şekli çok alımlı,süslü olabilir.Ayak temizligi ve hijyeni farklıdır. Ayak hijyeni saglamak önemlidir.
Paspas ve Hijyenik paspas kavramı çok iyi anlaşılmalıdır.Bu sebebten dolayı aralarındaki farkları size anlatacagız.Kenarları ve üstü kapalıdır.Özel filtrelidir. Kir ve pislik tutar,Yüksek dansitedeki malzeme ile sağlam monoblok yapıdadır. Kullanılan dezenfektan maddeyi korur , saglam , ekonomik , kalitelidir , kolay temizlenir. Paspas gibi kullanılmaz. Diğer paspaslardan bu noktada farklıdır.Sadece üzerine basılır. Yüzeye köpüklü sıvı dezenfektan çıkar. Ayak tabanını temizler ve dezenfekte eder.Etkisi devamlı ve güçlü olur. Paspasın içindeki sert ve dansitesi yüksek kısım sayesinde dezenfektan madde korunur,alt tabakada bulunur.Ayak ile gelen kirlerin dezenfektana teması önlenir. Hatta ışık bile geçirmez.Kimyasal yapısı bozulmaz. Dezenfektan madde özellikle korunur.Aktivitesi yok olmaz. Koku hiç yapmaz.Buharlaşma yok denecek kadar azdır. Aktivite kaybı olmaz.Filtresi sayesinde üstü ve içi kolay temizlenir. Dezenfektan madde geçiş trafigine göre uzun süreli kullanılır. Dezenfektan etkisi 7-10 gün sürer. Sarfiyati azdir. Kesin ayak hijyeni saglar.İşletmelerce test edilebilir. Kontrol edilebilir.( Hijyen kitleri ) Gerçek hijyen kontrolu saglar. Emsalleri ile kıyaslanamayacak kadar üstün özelliklere sahiptir. İmalat,depo,ambalaj,saglık sektöründe güvenle kullanılır.HACCP,GMP ye uygundur.

Hijyenik paspasta kullanılan Dezenfektanlar:

QAC ve QAC + Gluteraldehit Bazlı dezenfektanlar ile kullanılır.
Klor bazlı dezenfektanlarla kullanılmaz..Gıdada koku ,kalıcı etki,çabuk buharlasma,etki kaybı.Paspasa zarar verir.
Alkol ihtiva eden dezenfektanlar kullanılmaz.Çabuk uçar ve paspasa zarar verir.Alkol el ve yüzey dezenfeksiyonuna uygundur.
 

HİJYENİK PASPAS KULLANIM TALİMATI

YAPISI
Dezenfektanı göstermiyen koruyan üstü kapalı monoblok yapı , ayak ile gelen kir ve partiküllleri
tutan filitreli mikropların ayak ile girişini engelleyen özellikte, 3 cm kalınlıkta sert,dirençli yapıya
sahip olan garantili ayak hijyeni saglıyan paspastır.Patentlidir.
Üç kısımdan meydana gelir. Filtre Plastiteks -Bondeks –Vinileks
.
KULLANIMI
1.Ayak hijyeni saglanacak her bölgeye,alana giriş-çıkışa hijyenik paspas konur.
2.Üzerine konsantresine göre hazırlanan dezenfektandan % 5 veya %10, hazırlanarak paspasın
üzerine gezdirilerek dökülür.Dezenfektan iç kısımlara ulaşır.Yayılır.
3.Hijyenik Paspasın üzerine basıldığı zaman ayak tabanı ve etrafı köpüğümsü sıvı ile kaplanır.
Bu köpüklü sıvı ile ayak hijyenide dezenfektanın etkisi ile saglamaktadır.
4.Hijyenik Paspas da normal şartlarda 7-10 günde bir dezenfektan değiştirilir.Geçiş trafigine göre
yogun ortanmlarda kullanılıyorsa 2-3 günde bir dezenfektan takviyesi yapılmalıdır.
5.Her hafta Hijyenik Paspas temizlenmelidir.Hafta sonu uygun olur..
6.Uygun bir yere Hijyenik Paspas dik olarak konur.İçinde kalan dezenfektan kenarından akıtılır.
Su yardımı veya hortumla ile Hijyenik Paspas yıkanır.Temizlenir,Durulanması beklenir.
7.Tekrar Hijyenik Paspas kullandığı yere konulur.Aynı olaylar tekrarlanır.1-2-3-4-5-6 Maddelere uyulur.

KULLANILACAK DEZENFEKTANLAR
Hijyenik Paspas ta Klorlu dezenfektanlar kullanılmamalıdır.Gıda sektorunde buharlaşma ile koku yayılır. Ürünlere ve personele bulaşır.Kloru elimine etmek zordur.
Hijyenik Paspasta tavsiye edilen dezenfektanlar QAC Bazlı dezenfektanlar olmalıdır.Daha etkin dezenfeksiyon işlemleri için QAC+Gluteraldehit ihtiva eden dezenfektanlar tavsiye edilir.
İşletmeler ilk tatbikatlarında % 10 QAC konsantasyonu uygulayabilirler. Daha sonra %5 Konsantrasyondaki bir dezenfektan etkinligi uygun olmaktadır.