SU/ATIKSU ANALİZ SİSTEMLERİ

Numune Hazırlama Sistemleri

Numune hazırlama sistemleri (termoreaktör),
Termoreaktör Cihazlari Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİ (COD), Toplam organik karbon (TOC), Toplam Krom, Toplam Azot, Toplam Kadmiyum, Toplam Bakır, Toplam Siyanür, Toplam Demir, Toplam Kurşun, Toplam Nikel, Toplam Azot, Toplam Fosfor, Toplam Gümüş, Toplam Çinko analizlerinde kullanılmak üzere sicaklik ve zaman programli olan isitici bloklardir.


MERCK Marka TR 320 Model Termoreaktör Cihazı
WTW Marka CR 2200 Model Termoreaktör Cihazı


• LCD ekranla zaman ve sıcaklık izlenebilmesi
• LCD ekranda istenilen sıcaklık ve o anki sıcaklık değerinin Izlenebilmesi imkanı
• Sıcaklık aşımında otomatik kapanma.
• Ekran: Sıcaklık ve zaman için LCD ekran, istenen değerler ve gerçek değerler devamlı olarak LCD ekrandan izlenebilirIsıtıcı: On/off ekranı (ısıtma süresi boyunca LED kırmızı olarak yanıp söner)
• Tüp yuvası; 12 adet ø 16 mm küvet
• Sıcaklık seçimi: Basit işlemler için 7 sıcaklık-zaman programı:
• 148 °C (20 dak veya 120 dak), 150 °C (120 dak), 120 °C (30 dak, 60 veya 120 dak), 100 °C (60 dak) ısıtma süresi sonunuda otomatik güç kesme
• Elektrik özelliği: 115 V~ / 230 V~, 50 Hz / 60 Hz deği ebilir
• Boyutlar: 180 x 256 x 307 mm (H x B x D)
• Ağırlık: 2.85 kg

MERCK Marka TR 420 Model Termoreaktör Cihazı
WTW Marka CR 3200 Model Termoreaktör Cihazı


• Ekran; sicaklık ve zaman için LCD ekran, istenen değerler ve gerçek değerler devamlı olarak LCD ekrandan izlenebilir
• Isıtıcı; On/off ekranı (ısıtma süresi boyunca LED kırmızı olarak yanıp söner) ısıtma bloğu yüzeyinde temas önleyici
• Tüp yuvası; 24 adet ø 16 mm küvet
• Sıcaklık seçimi : Oda sıcaklığı - 170 °C ±1.0 °C
• Sıcaklık değişimi:Isıtma bloğu ile iç ve dış oyuklar arasında (ayarlanan sıcaklıklara bağlı olarak) ±1.5 °C
• Zamanlayıcı : 0 -180 dakika arası seçilebilir
• Isıtma süresi :Basit işlemler için 7 sıcaklık-zaman programı: 148 °C (20 dak veya 120 dak), 150 °C (120 dak), 120 °C (30 dak, 60 veya 120 dak), 100 °C (60 dak) ve 8 ekstra seçilebilir program ısıtma süresi sonunuda otomatik güç kesme
• Boyutlar 180 x 256 x 307 mm (H x B x D)
• Ağırlık 3.6 kg

MERCK Marka TR 620 Model Termoreaktör Cihazı
WTW Marka CR 4200 Model Termoreaktör Cihazı


• Ekran; sıcaklık ve zaman için LCD ekran, istenen değerler ve gerçek değerler devamlı olarak ekrandan izlenebilir
• Isıtıcı; On/off ekranı (ısıtma süresi boyunca LED kırmızı olarak yanıp söner ) ısıtma bloğu yüzeyinde temas önleyici
• Tüp yuvası ; ø 16 mm küvet testler için 24 (2 x 12), iki ısıtma bölgesindeki sıcaklıklar ayrı ayrı ayarlanabilir ve kontrol edilebilir
• Sıcaklık seçimi : Oda sıcaklığı - 170 °C ±1.0 °C
• Isıl değişkenlik, Isıtma bloğu ile iç ve dış oyuklar arasında (ayarlanan sıcaklıklara bağlı olarak) ±1.5 °C
• Zamanlayıcı : 0-180 dakika arası seçilebilir
• Isıtma süresi : Basit işlemler için 7 sıcaklık-zaman programı: 148 °C (20 dak veya 120 dak), 150 °C (120 dak), 120 °C (30 dak, 60 veya 120 dak), 100 °C (60 dak) ve 8 ekstra seçilebilir program ısıtma süresi sonunuda otomatik güç kesme
• Elektrik özelliği 115 V~ / 230 V~, 50 Hz / 60 Hz deği ebilir
• Boyutlar 180 x 256 x 307 mm (H x B x D)
• Ağırlık 3.6 kg