GIDA VE HİJYEN


Ulkemizde ozellikle Avrupa Birligi uyum yasalari cercevesinde yapilan degisiklikler ve ilerlemeler, medya ve kamu kuruluşların baskıları ile gündemdeki yeri daha da artan, “gıda ürünlerinin kontrolü ve insan sağlına olan etkileri” konusu, dikkatleri hızla “gıda güvenliği” üzerine çekmeyi başarmış ve tüketicilerin bilinçlenmesi yönünde önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Son yıllarda tüketicilerin hazır gıda tüketimine yönelmesi ile birlikte, gıdalarda koruyucu madde kullanımı, bunun yanı sıra tarımda hormon, tarım ilacı, antibiyotik ve kimyasal gübre kullanımları ciddi boyutta artmıştır. Ancak bu maddelerin ölçülü kullanılmaması ve denetimlerinin düzgün biçimde yapılmaması durumunda, insan sağlığını tehlikeye atacak sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda firmalar, gıda güvenliği adına, gıda laboratuvarlarına büyük önem vermeye başlamışlar ve yeni yatırımlarla, gıda analizlerini doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için çaba sarfetmeye başlamışlardır. Şirketimiz, gıda kontrol analiz ve ekipmanları konusunda bu firmalara destek vermektedir.

Gıda analizleri ve test ekipmanları konusunda geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Yener Analitik, aynı zamanda gıda analizleri konusunda firmalara danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Ürün portföyü içinde fiziksel, mikrobiyolojik, kimyasal ve toksikolojik analizler için cihazlar ve test kitleri bulunmaktadır. Laboratuvarlar, mobil veya sabit (yerleşik) olarak gerekli tüm ekipmanları ile birlikte anahtar teslim şeklinde teslim edilmektedir. Çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

- Mikrobiyolojik olarak: Hızlı hijyen görüntüleme sistemleri (ATP lüminesans), besiyeri ortamları (her türlü mikrobiyolojik analiz için toz veya hazır besiyer), slide sistemleri, hızlı patojen (salmonella, e-coli O157, listeria) test kitleri, membran filtrasyon sistemleri, mikrobiyolojik hava örnekleme sistemleri ve bu analizler için gerekli tüm cihaz ve ekipmanlar
- Kimyasal olarak: Gıda ürünlerinde gerçekleştirilen spektrofotometrik ve fotometrik analizler, pH ölçümleri
- Toksikolojik olarak: Tohum, yem ve çeşitli gıdalarda mikotoksin (aflatoksin, ochratoksin, fumonisin, vomitoksin) analiz test kitleri ve suda toksisite analizi
- Çeşitli ürünlerde kantitatif veya kalitatif olarak GDO (genetik olarak değiştirilmiş organizmalar) analizleri; ambalajlı ürünlerde modifiye gaz analiz cihazları ve ambalaj geçirgenliği ölçüm cihazları
Gida Denetci Seti
Plastik Guvenlik Muhurleri
Besiyerler
Slide
Hijyenik Paspas
Yapiskanli Paspas
El Dezenfektanlari
Hava Temizleyici
UV Ultraviyole Lamba
Galoşmatik
Yanik Örtüsü
Koloni Sayıcı
Portatif Bunzen Beki
Vortex
Stomacher
Hava Ornekleme Cihazi

vbg. sistemlerde Yener Analitik servis ve bakim hizmeti ile her zaman yaninizda…