SU ATIKSU ANALİZ SİSTEMLERİ

SU ATIKSU ANALİZ SİSTEMLERİ

Dünyadaki su kaynaklarının giderek azalmasına ve kirlilik boyutlarının artmasına bağlı olarak, “su kalitesinin kontrolü” her gün daha çok önem kazanmaktadır. Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan suyun dikkatsiz kullanımı;
- gereğinden fazla su sarf edilmesine,
- fazla sarfiyata bağlı olarak fazla atık su oluşumuna ve
- su kaynaklarının kirletilmesine
neden olmaktadır.

Ülkemizde su kirliliği kontrolleri ve denetimleri, Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde” belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, alıcı ortama (deniz, göl, dere, vb.) deşarj edilebilecek maksimum kirletici miktarlarını ve bu miktarların aşılması durumunda uygulanacak cezai hükümleri tanımlar. Ayni şekilde yerel belediyeler tarafından yayınlanan kanalizasyon şebekesine deşarj kriterleri de mevcuttur.

Deşarj standartları, kirletici kaynakların izin verilen kirletici deşarjlarını kaynak yapısına bağlı olarak üretim bazında belirler. Buna göre her tesis kendi üretim türü ve atık su debisi ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır.

Kullanılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmeden önce ne kadar kirlilik içerdiklerinin belirlenmesi, alıcı ortam kalitesindeki değişimlerin ve arıtma tesislerinin performanslarının izlenmesi, su kaynaklarının kullanım amacına uygun olarak sınıflandırılması gibi değerlendirmeler ancak “uygun analiz sistemlerinin kullanılması” ile mümkündür. Su ve atık su analizleri esnasında kullanılan yöntemler ve ekipmanlar ne kadar hassas olursa, ölçüm sonuçları da o kadar güvenilir olur. Yener Analitik, bu
· Portatif titrimetrik ve kolorimetrik hızlı test kitleri ile sahada kolay ve hizli cozumler,
· Fotometre / Spektrofotometreler ile hassas ve guvenilir sonuclar
· Genis olcum araliklari ile spektrofotometrik test kitleri WTW. Merck ve hach Lange marka
· Numune Hazırlama Sistemleri Termoreaktorler
· Türbidite Bulaniklik Ölçüm Cihazları
· Toksisite Zehirlilik Ölçüm Cihazı
· pH, İletkenlik, Oksijen Ölçerler
· İyon Ölçerler
· Askıda Katı Madde (AKM)
· Çökebilen Katı Madde (ÇKM)
· Biyolojik Oksijen İhtiyaci (BOİ)
· Seki Diski

vbg. sistemler ile laboratuar cozum ortaginiz….